Print 

Pe fondul interesului conducerii pentru calitatea serviciilor, la nivelul companiei s-a implementat şi dezvoltat un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9OOl .2OO8/ ISO 9OOl: 2OO8, sistemul de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001: 2005/ISO 14001:2004 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007, in domeniile: Execuţie construcţii civile, industriale şi agricole, execuţie poduri şi tunele, producerea de dale, borduri şi pavele de beton, transporturi de marfă şi de călători.